• DK
  • GB
 

Broholm Gods spænder bredt med aktiviteter inden for hotel, restaurant, hestecenter, events, skovbrug, jagt, fiskeri og landbrug. Det er alt sammen privatejet af Anders Sehested, som er 13. generation på stedet.

Stedet er 425 ha, hvoraf de 125 ha er skov, 270 ha landbrug og 30 ha “andet”. Landbrugsjorden bliver typisk udbudt til fast pris over en 5-årig periode.

Broholm Gods drives primært som udlejer og bortforpagter. Strategien er, at bevare jorde og ejendomme i Broholms eje under ét familiemedlem. Der udvides med jordarealer og ejendomme omkring hovedgården gennem opkøb.

Pasningen af engarialerne står godset for, men agerbrugsjorden er bortforpagtet.

Skovbrug drives ligeledes af godset og betegnes som Tangeskov, Folehaven, Kohaven, Nyhave, Fasanskoven og Skelmose Skov. Pyntegrøntsproduktionen er bortforpagtet, men løv- og nåletræsproduktionen, samt brændesalg drives af godset.

Broholm Gods ejer 11 omkringliggende udlejningsboliger. Jagt og fiskeri er begge udlejet til et konsortium.

Hotel- og restaurantdriften (som er hovedfokus på denne hjemmesiden) er også bortforpagtet, og administreres af Kenneth Birler.

Godset ejer også et hestecenter, som ligeledes bortforpagtes. Driften varetages af Per Sandgaard og Pether Markne. Læs mere om hestecenteret her.

Sidst, så udlejer Broholm Gods sin park og de dertilhørende omgivelser til afholdelse af events.


Læs mere om godsdriften: www.broholmgods.dk