• DK
  • DE
  • GB
 

Broholm Gods spænder bredt med aktiviteter inden for hotel, restaurant, events, skovbrug, jagt, fiskeri og landbrug. Det er alt sammen privatejet af Anders Sehested, som er 13. generation på stedet.

Broholm Gods er et privatejet gods med landbrug, skovbrug og engarealer. Landbrugsjorden bliver typisk udbudt til fast pris over en 5-årig periode.

Broholm Gods drives primært som en udlejningsforretning. Strategien er, at bevare jorde og ejendomme i Broholms eje under ét familiemedlem. Der udvides med jordarealer og ejendomme omkring hovedgården gennem opkøb.

Pasningen af engarealerne står godset for, men agerbrugsjorden er bortforpagtet.

Skovbrug drives af godset og betegnes som Tangeskov, Folehaven, Kohaven, Nyhave, Fasanskoven og Skelmose Skov. Pyntegrøntsproduktionen er bortforpagtet, men løv- og nåletræsproduktionen, samt brændesalg drives af godset.

Broholm Gods ejer omkringliggende udlejningsboliger. Jagt og fiskeri er begge udlejet til et konsortium.

Hotel- og restaurantdriften (som er hovedfokus på denne hjemmeside) er også bortforpagtet, og administreres af Kenneth Birler.

Sidst, så udlejer Broholm Gods sin park og de dertilhørende omgivelser til afholdelse af events.


Læs mere om godsdriften: www.broholmgods.dk