• DK
  • DE
  • GB
 

H. C. Andersen & Broholm Slot

Eventyrdigteren H.C. Andersen var hyppig gæst på fynske slotte og herregårde. Her fandt han inspiration til de fortællinger, som stadig kan give os svar på livets store spørgsmål. I 1836 lagde digteren første gang vejen forbi Broholm Slot. I romanen Kun en Spillemand fra 1837 har opholdet på Broholm Slot året før sat sit spor: "Rask vandrede de fremad mod Herregaarden Broholm. Skovens Blade vare transparente, Violerne voxte i hele Buske, Skovmærkerne stode i Blomster, og mellem Træerne saae de ud over Beltet og Langeland, der fortonede høit med sine Skove og Veirmøller."
På Broholm Slot mødte han den daværende ejer Edel Marie Sehested, som han byggede karakteren "Den gamle Baronesse" på i H. C. Andersens roman De to Baronesser (fra 1848). Under sit første ophold på Broholm, skrev han, et digt til fru Edel Marie Sehested:

Naar Skov og Strand os skille ad,
Som Mindets Bro, staaer dette Blad,
Maa end i Tiden det forgaae,
Erindringen har Vinger paa!
Alt flygtigt er paa Livets Ø,
Skue Blomstens Pragt, snart maa den døe!
- Thi lystig hen ad Livets Strøm!
husk, Glæden er en deilig - Drøm!


venlig Erindring om
H.C. Andersen
Broholm den 3 August 1836.

Nedenfor ses et uddrag fra historiker Jens Jørgensens bog om H.C. Andersen. Bogen gav anledning til den største litterære fejde i dette århundrede og skabte fornyet opmærksomhed omkring H. C. Andersen og hans eventyr.

Der er træk i H.C. Andersens erindringer, der kan pege på Broholm Slot som fødested.
Som tidligere nævnt tilbragte H.C. Andersen en længere periode af sit liv på Broholm - uden at nævne det med et ord i "Mit Livs Eventyr".
Fruen på Broholm Slot hed i 1812 Edele Marie Sehested. Hun var degnedatter fra Marslev - netop fra det hjem, hvor Anne Marie Andersdatter tjente i flere år.
Som jeg tidligere har påvist, er der beviseligt en forbindelse, ovenikøbet et godt forhold, mellem H.C. Andersens mor og Edele Marie Sehested.
Desuden er der nær kontakt mellem slægten Ahlefeldt-Laurvig og slægten Sehested. Det er derfor absolut rimeligt, at familien fra det langelandske Tranekær lader datteren Elise føde sit barn på det fynske Broholm.
Og der er sammenhæng i, at barnet overlades til Broholms gode bekendte, vaskekonen Anne Marie Andersdatter. Nogle mennesker har henvendt sig til mig i denne anledning. To af dem har direkte slægtsrelationer til kredsen på Broholm Slot. Elise Ahlefeldt-Laurvigs navn nævnes ikke i deres beretninger. Til gengæld fortæller de meget præcist, at der ifølge mundtlig overlevering blev født en dreng på Broholm Slot i 1805, hvortil den senere kong Christian d. 8. var far.


*

Af Jens Jørgensen, forfatter til bl.a. H.C. Andersen - en sand myte, og H.C. Andersens "Erindringer"

I H. C. Andersens fodspor

Hent H.C. Andersen Trail app'en og se Fyn med digterens øjne. Hele 15 fynske herregårde og slotte har en særlig H.C. Andersen historie at fortælle. Se mere om H.C. Andersen Trail her.